Radosnych, kolorowych Świąt Bożego Narodzenia!

5 lat temu

Niech Państwa Święta Nar­o­dzenia Bożej Dzieciny będą przepełnione kolorowym blask­iem biją­cym od Stajenki:

  • żół­tym jak nadzieja, niczym pier­wszy wiosenny narcyz,
  • białym jak kwiat mag­no­lii gwieździs­tej, zak­wita­jącej w piękne myśli,
  • czer­wonym niczym róże w kolorze miłości, roz­tacza­jącej swój urok wokół,
  • zielonym jak choinki świąteczne, jak trawa budząca się do życia po długiej zimie…

Dzięku­jąc Wszys­tkim Państwu za min­iony ogrodowy rok życzymy siły i energii na Nowy Rok, niech kwiaty Państwa i naszych ogrodów niosą wiarę, nadzieję i miłość!

Rados­nych, kolorowych Świąt Bożego Narodzenia!

Właś­ci­ciele i Cała Załoga Ogrodów, Restau­racji i Cen­trum Ogrod­niczego Kapias