Spotkanie z Mikołajem

8 lat temu

Restau­racja Kapias serdecznie zaprasza wszys­tkie dzieci na spotkanie ze Świę­tym Mikoła­jem 6 grud­nia 2014.

Święty Mikołaj planuje przy­być do nas o godzinie 12 00 i spędzić z nami całe popołud­nie, chęt­nie będzie wręczać dzieciom prezenty*.

W tym dniu również prowad­zone będą dla dzieci zaję­cia plas­ty­czne pole­ga­jące na tworze­niu ozdób którymi udeko­ru­jemy Świąteczną Choinkę.

Rodz­iców zapraszamy do skosz­towa­nia potraw z naszego menu oraz do zapoz­na­nia się ze świąteczną ofertą w naszym Cen­trum Ogrod­niczym.

*opisane imie­niem i nazwiskiem dziecka prezenty dostar­czają rodzice.