Imprezy okolicznościowe

8 lat temu

Zapraszamy do rez­erwacji ter­minu imprezy!

Duża przestrzeń i wiele miejsca na wspólne impre­zowanie zna­jdziecie w Restau­racji Kapias, która mieści się w mal­own­iczych Nowych Ogro­dach. Ist­nieje możli­wość ustal­e­nia indy­wid­u­al­nego menu w Restau­racji.

Pod­czas imprezy można wyjść na spacer i zre­lak­sować się w Ogro­dach. Lokal przys­tosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Posi­adamy miejsca postojowe dla gości.

Rez­erwacja oso­biś­cie lub pod numerem telefonu:

+48 693 070 734

+48 667 777 081

Szczegóły