TVP 1 „Rok w Ogrodzie” – kwiecień 2014

9 lat temu

Kwiet­niową porą odwiedz­iła nas ekipa telewiz­yjna wraz z Panem Jack­iem Czaplarskim, reży­serem pro­gramu „Rok w Ogrodzie”.

Z kamerą szukaliśmy wiosny w Nowych Ogro­dach. Swoim zapachem przy­ciągnęły nas hia­cynty, kalina oraz wonna. Opowiadal­iśmy również o bajkowym przy­ja­cielu dzieci – Kre­ciku, który niekoniecznie jest mile widziany na przy­do­mowych trawnikach. Zapraszamy Państwa na emisję pro­gramu „Rok w Ogrodzie” która odbędzie się w sobotę przed świę­tami w TVP 1 o godz. 7.30.