Godziny otwarcia Centrum Ogrodniczego

Zapraszamy Państwa od 20 sty­cz­nia do 23 grudnia

Godziny pracy Cen­trum Ogrod­niczego według miesięcy

Miesiąc Dni Godziny
7 sty­cz­nia – 15 listopada poniedzi­ałek – piątek
sob­ota
niedziela
8:0019:00
8.0016.00
11:0016:00
16 listopada – 23 grudnia poniedzi­ałek – sob­ota
niedziela
8:0018:00
11:0018:00

UWAGA! W zależności od warunków atmos­fer­ycznych godziny otwar­cia mogą ulec zmianie.

Zobacz też: