Modrzew jap. + modrzew eur. "Blue Dwarf+Pendula"

  • Pokrój : -
  • Stanowisko : -
  • Rodzaj gleby : -
  • Odczyn gleby : -
  • Wilgotność gleby : -