Lipa drobnolistna "Rancho"

  • Pokrój : -
  • Stanowisko : -
  • Rodzaj gleby : -
  • Odczyn gleby : -
  • Wilgotność gleby : -
  • Nazwa łacińska : Tilia cordata "Rancho"

Tilia cordata "Rancho"