Zwierzęta w Ogrodach

Wielu z Państwa ma swoje zwierzątka które zabiera­cie ze sobą w trasę. Prosimy jed­nak o pozostaw­ie­nie ich w przy­go­towanych koj­cach zna­j­du­ją­cych się przed Cen­trum Ogrod­niczym (prosimy zabrać kłódkę z Restau­racji KAPIAS).

Obow­iązuje całkow­ity zakaz wprowadza­nia zwierząt.

Wstęp na Ogrody jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy na spacer od 7 sty­cz­nia do 23 grud­nia!

Kon­takt