Parking

Posi­adamy dwa parkingi samo­chodowe. Pier­wszy zna­j­duje się przy Starych Ogro­dach, drugi przy wejś­ciu do Nowych OgrodówCen­trum Ogrod­niczego.

Mapa dojaz­dowa