Godziny otwarcia Ogrodów do Zwiedzania

Miło nam goś­cić Państwa w naszych Ogro­dach do Zwiedza­nia, mając nadzieję, że ofer­owane przez nas rośliny będą powo­dem Państwa zad­owole­nia i satysfakcji.

Zobacz też:

Godziny pracy Ogrodów według miesięcy

Miesiąc Dni Godziny
7 sty­cz­nia – 28 lutego poniedzi­ałek – niedziela 10.0017:00
1 marca – 31 października poniedzi­ałek – niedziela 10.0019:00
1 listopada – 23 grudnia poniedzi­ałek – niedziela 10.0018:00

Zobacz też:

Ogrody do zwiedzania

Dni w których nie pracujemy

Ogrody do zwiedzania

  • 16 kwiet­nia
  • 17 kwiet­nia
  • 1 listopada
  • 2 listopada
  • 24 grud­nia 2017 do 6 sty­cz­nia 2018