Godziny otwarcia 15 sierpnia 2014

4 lata temu

Przy­pom­i­namy, że Cen­trum Ogrod­nicze w dniu 15 sierp­nia będzie nieczynne. W tym dniu zapraszamy na spac­ery do naszych Ogrodów do zwiedza­nia oraz do sko­rzys­ta­nia z oferty Restau­racji oraz Bufetu. W sobotę i niedzielę godziny otwar­cia Cen­trum Ogrod­niczego, Ogrodów do Zwiedza­nia, Restau­racji oraz Bufetu bez zmian.

15 sier­pień 2014 Piątek

Cen­trum ogrod­nicze – nieczynne
Ogrody do zwiedza­nia – 10:0019:00
Bufet – 10:0019:00
Restau­racja – 10:0019:00

16 sier­pień 2014 Sobota

Cen­trum ogrod­nicze – 8:0016:00
Ogrody do zwiedza­nia – 8:0019:00
Bufet – 10:0019:00
Restau­racja – 10:0019:00

17 sier­pień 2014 Niedziela

Cen­trum ogrod­nicze – 11:0016:00
Ogrody do zwiedza­nia – 10:0019:00
Bufet – 10:0019:00
Restau­racja – 10:0019:00